Algemene voorwaarden

Al onze offertes, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten, geschieden onder toepassing van de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven, 2024.

De door de Techniek Nederland vastgestelde algemene voorwaarden kunt U hier gratis bekijken en op verzoek kunnen wij U deze ook opsturen. De Alib 2024 is tevens gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2024

BB Systems staat niet in voor de juistheid van de op onze website aangeboden informatie en documenten; in geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Copyright (c) 2023 BB Systems, Nederland.
Alle rechten voorbehouden.