Wijzigingen Bouwbesluit en NEN 8012 voor kabels

Bouwbesluit nen 8012 slide

Kabels die permanent worden geïnstalleerd in gebouwen moeten vanaf 1 juli 2017 voldoen aan de Europese CPR norm EN 50575, waar naar het brandgedrag van kabels wordt gekeken. Met ingang van 1 juli 2020 is de minimale classificatie van brandgedrag van kabels officieel opgenomen in het Bouwbesluit.

Dca s3 wordt s2

De minimale rookclassificatie voor kabels met een Dca CPR classificatie verandert van s3 naar s2; de eis voor rookontwikkeling wordt dus strenger. Daarnaast gaan er specifieke eisen gelden voor gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit die niet in de huidige NEN 8012:2015 zijn opgenomen. Voorbeelden zijn kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en lichte industrie voor het bedrijfsmatig houden van dieren.

Brandveiligheid van kabels

Het Bouwbesluit beperkt zich qua classificatie van brandveiligheid tot het voorkomen van slachtoffers en van branduitbreiding naar andere percelen. Het voorkomen van gevolgschade daarentegen is geen onderdeel van het Bouwbesluit, maar is en blijft geborgd middels NEN 8012.

De norm schrijft de juiste kabelkeuze voor, ook in die gevallen dat er sprake is van mogelijke gevolgschade. De norm stelt ook aanvullende eisen aan brandende vallende deeltjes en de zuurgraad van verbrandingsgassen.

Revisie NEN 8012

Een revisie van NEN 8012 is nodig om de norm te laten aansluiten op het gewijzigde Bouwbesluit van 1 juli 2020. De normwijziging zal naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht zijn. De gewijzigde norm zal naast de aangepaste rookclassificatie voor Dca kabels en de minimale eisen voor alle brandklassen ook andere elementen uit het Bouwbesluit bevatten, zoals de indeling naar gebruiksfunctie en vluchtwegen.

Aangezien de nieuwe norm een half jaar later gepubliceerd zal worden dan de herziening van het Bouwbesluit en in enkele situaties de minimale eisen voor kabels volgens het Bouwbesluit hoger zijn dan die beschreven in NEN 8012:2015, zal deze worden uitgebreid met een wijzigingsblad. Zodoende zal NEN 8012 ook in de overgangsperiode de juiste keuze voor kabels voorschrijven, waarbij verificatie met de minimale eisen uit het gewijzigde Bouwbesluit tijdelijk verplicht is.

CPR fases 2020


CPR-fasen, bron: Draka

Overgangsfase

• tot 1 juli 2020: huidig Bouwbesluit en NEN 8012:2015 van kracht; geen specifieke wettelijke eisen aan kabels.
• vanaf 1 juli 2020: gewijzigd Bouwbesluit is van kracht en is leidend voor brandclassificatie. NEN 8012:2015 blijft voor juiste kabelkeuze richtinggevend, maar de brandclassificatie moet gebeuren overeenkomstig het wijzigingsblad NEN 8012:2015.
• per 1 januari 2021: gewijzigd Bouwbesluit en NEN 2018:2020 van kracht. Veiligheidsniveau van kabels in Nederland geborgd.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.