Hoe gaan wij om met het corona virus?

BB Systems neemt de verscherpte maatregelen van de overheid vanwege het coronavirus zéér serieus. Om zo goed mogelijk voor onze medewerkers en relaties te blijven zorgen, nemen wij naast de voorgeschreven maatregelen extra maatregelen:

  • De Bewust Veilig Dag zoals deze gepland stond voor 18 maart 2020 is afgelast.
  • Stellen we in overleg met u onze klantbezoeken uit en voeren deze waar mogelijk telefonisch.
  • We hebben meerdere teams van medewerkers samengesteld, deze spreiden we over diverse locaties. Als een lid van een team getroffen wordt door het coronavirus, kan het andere team zorgen voor continuïteit van onze dienstverlening.
  • Dagelijks werkt een gedeelte van de medewerkers van BB Systems thuis.
  • Het algemene nummer blijft gewoon beschikbaar: 050 549 1662. Het is mogelijk dat u vervolgens naar de medewerker thuis zal worden doorverbonden.
  • De algemene e-mailadressen blijven gewoon beschikbaar. Verder zijn alle medewerkers op hun eigen e-mailadres bereikbaar.
  • We zorgen voor bezetting, beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens kantooruren van 8:00 tot 17:00 uur.
  • Onze Servicedesk voor (kritieke) storingen voor bedrijven en instellingen op contractbasis is gewoon bereikbaar.

De doorlooptijden van projecten zullen mogelijk langer worden, maar we doen onze uiterste best om de werkzaamheden op tijd af te wikkelen. We zullen hiermee de uitbreiding van het coronavirus niet stoppen, maar we proberen wel ons steentje bij te dragen en we proberen hiermee onze dienstverlening op peil te houden. Daarnaast zullen wij uiteraard de situatie blijven monitoren en indien noodzakelijk meer maatregelen treffen.

Tevens houden wij ons aan de adviezen van het RIVM en houden wij ons aan onderstaande instructies:
• Wij zorgen voor een hygiënische werkplek.
• Waar mogelijk werken medewerkers thuis.
• Zieke werknemers blijven thuis.
• Wij houden gepaste afstand en schudden geen handen.

Uiteraard geldt de algemene instructie voor persoonlijke hygiëne:
• Was regelmatig je handen.
• Droog je handen af met papieren handdoekjes en maak regelmatig je iPad en telefoon schoon.
• Als je moet niezen of hoesten, doe dit in je elleboog.
• Neem papieren zakdoekjes mee, zodat je deze kan gebruiken en gooi deze na één keer gebruik weg.

Uiteraard staat gezondheid voorop en hopen we op begrip voor de genomen maatregelen.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. #stayhealthy

Met vriendelijke groet,

Team BB Systems