De Korte Vlietschool Leiden

Korte vlietschool omroeppost

Over de Korte Vlietschool

De Korte Vlietschool is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Naast een verstandelijke beperking hebben veel van onze leerlingen een extra zorgbehoefte. De Korte Vlietschool maakt samen met de Thermiek deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (St. SOL e.o.). Sinds 1 januari 2015 maken De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper in Noordwijk ook deel uit van de stichting.

Project

Voor de vestiging aan de Donizettilaan hebben we een omroep- en lestijdsignalering systeem aangelegd. Het gehele pand is voorzien van luidsprekers die passend zijn voor de ruimte waarin ze geplaatst zijn. De omroepinstallatie is dan ook opgedeeld in 4 verschillende zones. Aangezien de aula een aparte zone is kan de installatie dan ook apart gebruikt worden voor spraakversterking tijdens presentaties e.d.

Meer informatie?

Bent u ook op zoek naar professionele omroepinstallatie en/of lestijdsignalering? Neemt u dan contact met ons op.