Veiligheidsregio Groningen kiest wederom voor BB Systems!

Groningen, 19 maart 2021 – BB Systems, specialist in audiovisuele communicatie en elektrotechniek, heeft de definitieve gunning ontvangen van de Europese aanbesteding van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) om de audiovisuele middelen en databekabeling te verzorgen.

Vanaf 15 januari 2021 wordt er gestart met de vierjarige raamovereenkomst: bestaande uit levering, installatie, service en onderhoud van audiovisuele middelen- en databekabeling. Daarbij is er de optie tot tweemaal verlenging van een jaar.

In de afgelopen jaren is er binnen VRG een professionaliseringsslag op het gebied van AV-middelen gemaakt. De komende jaren zal dit onverminderd doorgaan. BB Systems zorgt ervoor dat huidige installaties worden herzien, uitgebreid en waar nodig zullen nieuwe technologieën worden geïmplementeerd. Alles met als doel VRG hierbij volledig te ontzorgen.

Bas Bolt, oprichter en directeur van BB Systems:
“ Na een succesvolle intensieve samenwerking van zes jaar is het raamcontract voor audiovisuele middelen en datanetwerken opnieuw Europees aanbesteed. Wij zijn erg verheugd met de gunning en het vertrouwen dat wij dit weer met maximaal zes jaar mogen verlengen ”.

Over BB Systems
BB Systems is betrokken bij haar opdrachtgevers en heeft de mogelijkheid haar diensten en producten optimaal af te stemmen op de wensen en eisen van haar opdrachtgevers. Ook kan BB Systems zeer hoog service level bieden. BB Systems kan 24 uur 7 dagen in de week service verlenen met zeer snelle reactie en opvolging. Daarnaast denken we mee als een partner en gaan wij een betrokken samenwerking aan met onze opdrachtgevers. De komende jaren zal BB Systems zich nog meer gaan richten op verduurzaming, circulair, verbindende IT, data-driven en smart buildings.

Over Veiligheidsregio Groningen
“Veiligheidsregio Groningen is er voor alle mensen in de provincie Groningen. Onze missie: zorgen dat iedereen in rust en ruimte kan leven en werken. Wie een gezond bestaan opbouwt, kan beter omgaan met de veranderingen in het leven. En dus ook met gevaren en risico’s. Wij werken dag en nacht om grip te krijgen op de risico’s. Samen met onze partners.” Bron: Veiligheidsregio Groningen